Archivo de la categoría: Sin categoría

Formación en novas tecnoloxías en Praga

Patricia Castro voltou da súa mobilidade en Praga con varias ideas de como aplicar as TIC ás aulas de idiomas.

Tipo de mobilidade: Evento formativo.
Institución de acollida: ICT International TEFL Certificate Erasmus+
Lugar de celebración: Praga, República Checa
Duración: 5 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Foi un curso de 5 días no que aprendimos a utilizar as novas tecnoloxías aplicadas ao ensino de idiomas.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?

Aplicaciones en Internet como edpuzzle para facer exercicios de listening nas nosas clases, e tamén aprendimos a facer páxinas web de utilidade para os nosos alumnos.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia? 

O curso mesmo de novas tecnoloxías, tamén coñecemos a moita xente de outros países e compartimos experiencias.

Que cres que podería mellorar?

Todo estivo moi ben. O único mellorable foi unha sesión de coding, e non lle vín moita aplicación ás nosas clases de linguas.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?

Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?

Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?

E unha oportunidade única de coñecer outras maneiras de facer ensinanzas de linguas, de aprender doutros compañeiros doutros países europeos, de publicitar a nosa Escola de Santiago, de traer coñecementos novos á nosa escola.

bridges-3337124_1920

Anuncios

A actualizar competencias didácticas no ensino do inglés en Glasgow

iatefl glasbgowA profesora do departamento de inglés da nosa escola, Ana Losada, participou nun dos maiores e máis prestixiados foros de profesorado e investigadores do ensino e a aprendizaxe do inglés: o LI Congreso da IATEFL, que se celebrou na escocesa cidade de Glasgow. A seguir contanos a súa experiencia.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: IATEFL (Asociación internacional de profesores de inglés como lingua estranxeira)
Lugar de celebración: Glasgow (Reino Unido)
Duración: 4 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Participei no LI Congreso Internacional de IATEFL, a asociación internacional de profesores de inglés como lingua estranxeira, un encontro de 4 días de duración e con máis de 500 actividades a elixir onde profesores e investigadores intercambiamos información, experiencias e opinións acerca do ensino deo inglés. Participei activamente en conferencias plenarias, ponencias e obradoiros a través da toma de notas e fotografías para a súa posterior documentación, formulando preguntas e colaborando con outros participantes na realización de tarefas propostas nos obradoiros.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Entre os contidos tratados ao longo do congreso, destacaría pola súa relevancia os seguintes: – O ensino de inglés para fins académicos e específicos – A avaliación e certificación de competencias – O fomento da autonomía na aprendizaxe – O teatro na aula de idiomas – A imaxe como recurso -Técnicas para mellorar a comprensión oral e escrita e a pronuncia – A importancia da motivación no ensino e na aprendizaxe Todos os contidos tratados resultáronme útiles. Os contidos das conferencias plenarias axudáronme a reflexionar acerca da miña realidade docente mentres que a miña participación nos obradoiros e ponencias foi tremendamente inspiradora.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
A miña participación neste evento foi una experiencia 100% positiva. Ademais de permitirme afondar nos achádegos máis recentes no eido do ensino e aprendizaxe de inglés como lingua estranxeira, foi una oportunidade única para coñecer a docentes e investigadores de diferentes punto do planeta e de intercambiar con eles información e opinións acerca da nosa profesión.

Que cres que podería mellorar?
O congreso foi exemplar no relativo á acollida, señalizacións, acceso e instalacións, temporalización e puntualidade, trato e actividades culturais. A selección de temas e o deseño do programa tamén foi impecable e incluso habilitaron unha aplicación informática para planificar o noso aproveitamento do evento. Por iso, máis que destacar aspectos a mellorar, gustaríame sinalar que a asistencia ao congreso foi una aprendizaxe en sí mesma no que se refire a organización de eventos.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Animaríaos encarecidamente a participar neste tipo de modalidades xa que constitúen unha experiencia moi enriquecedora a nivel profesional e persoal. É unha oportunidade única de coñecer novos sistemas e novas formas de traballar, de dar a coñecer á escola de idiomas ao mundo e de reflexionar e buscar respostas conxuntas aos novos retos no ensino e aprendizaxe de linguas.