Archivo de la categoría: Novas

Unha pésima experiencia nun curso de liderado escolar na práctica en Helsinki

Por veces, as menos, felizmente, os cursos que se oferecen no catálogo da School Gateway proporcionan desagradábeis sorpresas. Tal é o caso deste evento formativo, ao que o secretario e profesor de inglés do noso centro, Xerardo Fernández, acudiu cheo de expectativas e ávido por aprender e se encontrou con todo o contrario. Esta postaxe que dar testemuño e denunciar esta pésima experiencia, ao tempo que alertar a posíbeis persoas que estivesen a pensar en realizala.

xerardo_helsinki

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: Enjoy Italy by Alessandro Gariano
Lugar de celebración: Helsinki (Finlandia)
Duración: 5 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Curso sobre liderado escolar na práctica, 20 h

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Non podo respostar neste apartado porque o curso caeu moi por debaixo das expectativas.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
Ningún

Que cres que podería mellorar?
Todo

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
En absoluto

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Nada satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que eviten este provedor de cursos

Anuncio publicitario

Observación do sistema educativo escocés

O director e profesor de inglés do centro, Gonzalo Constenla, tivo a oportunidade de coñecer e observar directamente o sistema educativo escocés, nun evento formativo na histórica cidade de Dumferline con formato de visita estruturada. A seguir fálanos da súa experiencia.

gonzalo_escocia.jpg

 

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: Intereducation
Lugar de celebración: Dumferline (Reino Unido)
Duración: 7 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Aínda que o tipo de mobilidade foi formalmente un evento formativo, a estrutura e contidos do curso correspondeuse máis cunha visita de estudos estruturada, con observación de aulas e relatorios teórico-prácticos.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Por unha banda o coñecemento do sistema educativo escocés, as súas especificades e caracterísitcas, o seu currículum, a súa organización, o sistema de liderado educativo, etc, e por outra a visita a centros educativos, con entrevistas cos seus responsábeis e o profesorado, incluídas as observacións de aulas que fixemos.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
Eu poría en destaque o feito de poder coñecer máis a fondo un sistema educativo que se ten destacado pola súa innovación e procura da excelencia, observado desde diferentes aproximacións, tanto teóricas como prácticas e, ademais, o contacto directo con responsábeis e profesionais que o están a desenvolver, e mesmo cos receptores do mesmo, o alumnado, con que tamén tivemos a oportunidade de falar. O contacto con membros de equipos directivos de diversos países foi tamén unha experiencia interesante para aprender, coñecer e compartir as diferentes prácticas de xestión e liderado no ámbito europeo.

Que cres que podería mellorar?
Penso que, tendo en conta as taxas do mesmo, o programa debería ter sido máis intensivo e que o compromiso programático de visita a centros de ensino para adultos debería ser ineludíbel, como non ten sido.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Recomendaría.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que non desaproveiten a grande oportunidade que supón, cun grande impacto formativo de dimensión internacional, non só a nivel da formación propia, senón tamén na repercusión que supón para o noso alumnado e para o centro no seu conxunto. Un impacto que, ademais, podemos facer sostíbel no tempo e partillar con outros centros e institucións.

Co foco na avaliación do vocabulario nun curso en Austria

O vocabulario, e a súa avaliación, foi protagonista absoluto dun curso de inverno en Austria, que a xefa do Departamento de Inglés da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, Cristina Rodriguez, realizou e sobre o cal nos fala na entrevista a seguir.

cristina_austria.jpg

 

Tipo de mobilidade: Curso
Institución de acollida: EALTA e Universidade de Insbruck
Lugar de celebración: Insbruck (Austria)
Duración: 5 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Asistín ao EALTA Winter School, un curso organizado pola Asociación Europea de Examinadores e Avaliadores de Linguas (EALTA) e a Universidade de Innsbruck. Nesta edición, o tema do curso foi a avaliación de vocabulario. Os relatores foron catro expertos de moito recoñecemento na docencia e avaliación de vocabulario, entre eles o autor do libro Vocabulary in Language Teaching, Norbert Schmitt.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Todo foi moi interesante, pero quizás o máis útil fose coñecer novas ferramentas para analizar e valorar o vocabulario nos textos escritos.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
Valorei moito o feito de lle poder facer consultas directas aos expertos que impartian o curso. Tamén foi moi proveitoso compartir experiencias con persoas que traballan na avaliación de linguas en contextos moi diferentes, e aprender sobre novas técnicas que facilitan a análise de vocabulario.

Que cres que podería mellorar?
Este curso foi fantástico, cunha organización estupenda e un bo equilibrio entre teoría e práctica. Non creo que fose mellorable!

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que non o pensen, a formación contínua é esencial. Merece a pena tirar tempo para continuar aprendendo.

Á mellora das estratexias de xestión da aula en Italia

classroom managementTeresa Moralejo, profesora do noso departamento de inglés, realizou en Florencia un curso sobre mellora das estratexias de xestión da aula.  A seguir relátanos a súa experiencia, que cualifica de moi satisfactoria.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: EUROPASS
Lugar de celebración: Florencia (Italia)     Duración: 6 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Curso sobre estratexuas de xestión da aula

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Aprender sobre a clase invertida e a aprendIzaxe por proxectos

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
Ademáis do aprendido sobre a xestón da aula, a oportunidade de establecer contacto profesioanis de varios países europeos e de coñecer como se traballa en centros de ensino de diferentes tipos e niveis educativos.

Que cres que podería mellorar?
Foi unha esperiencia 110% positiva

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que o fagan xa!

O impacto do noso proxecto Erasmus+ resumido nun vídeo

Os proxectos Erasmus+ 2014-2016 e 2016-2018 levan tido un impacto moi positivo no noso profesorado, alumnado, centro e mesmo alén da propia institución, como agardamos que teña o próximo proxecto que desenvolveremos entre 2018 e 2020. Velaquí unha pequena mostra na voz das súas e seus protagonistas principais.

A Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, seleccionada por 3ª vez consecutiva para un proxecto Erasmus+ para desenvolver entre 2018-2020

 

O Plan de Desenvolvemento Europeo (PDE) para a mobilidade do persoal docente recibe a segunda máxima asignación económica de todos os proxectos seleccionados en todo o Estado na Acción KA-104

Con este proxecto, a Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela logra financiamento nesta modalidade na totalidade dos seis anos de vixencia do Programa Erasmus+ da Unión Europea

 As EOI de Santiago de Compostela e de Vigo son as únicas institucións galegas que acadan o financiamento dentro da modalidade en que participaban, a de mobilidade do persoal de educación de adultos. P1020386

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2018.- A Axencia Nacional Erasmus+ vén de facer públicas as listaxes de solicitudes aprobadas, rexeitadas e en listaxe de agarda dos Proxectos de Mobilidade da Acción Chave KA104 (sector Educación de Persoas Adultas) correspondentes á Convocatoria de Propostas do Programa Erasmus+ da Unión Europea.

A esta convocatoria, a EOI de Santiago (como outras organizacións e institucións, públicas e privadas, relacionadas co sector da educación de persoas adultas: CEPAs, IES, equipos de orientación, asociacións e organizacións, centros de formación do profesorado, universidades, etc, de todo o Estado) presentou un PDE (Plano de de Desenvolvemento Europeo) en consoancia cos obxectivos do Marco estratéxico para a cooperación europea no ámbito da educación e a formación en catro ámbitos que consideramos prioritarios: a mediación lingüística e cultural, a avaliación, a inclusión, a calidade e a xestión e a innovación en metodoloxía. O proxecto, que leva por título “Facendo realidade a escola do futuro: innovación, inclusión e calidade” consegue agora un financiamento de 29.748 €, o de segunda máxima dotación de entre os de todo o Estado na súa modalidade.

O proxecto aprobado prevé un total de 15 mobilidades do persoal docente con fins de formación entre setembro de 2018 e agosto de 2020  para a participación do profesorado en cursos estruturados e eventos de formación en Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Reino Unido e Suecia.

En liña cos obxectivos estratéxicos de Europa 2020 a respecto da educación de persoas adultas, o plano de mobilidade abranguerá 7 puntos chave: promover a aprendizaxe permanente de persoas adultas, aprendizaxe de linguas estranxeiras, fomento da competencia lingüística nos idiomas oficiais e cooficiais dos Estados membro, excelencia na educación, uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) no ensino-aprendizaxe, adaptación ao mercado laboral e, por último, certificación das competencias lingüísticas.

Ademais, o desenvolvemento do proxecto contribuirá decisivamente á correcta implantación dos novos plans de estudos que entrarán en vigor no próximo ano lectivo 2018/2019, moi especialmente no desenvolvemento e aplicación de puntos chaves dos novos currículos como a mediación lingüística e cultural, as necesidades educativas especiais e a avaliación e certificación.

Os obxectivos de aprendizaxe marcados para cada campo prevén un efecto e impacto inmediatos na competencia dos aprendices de lingua do noso centro, no proceso de ensinanza así como na estandarización dos procedementos de avaliación e certificación. Ademais, permitirá introducir novos estándares e procesos de validación como o Europass, ofrecerá ao profesorado a oportunidade de desenvolver as súas habilidades e destrezas de xestión e, a longo prazo, reforzará o fomento do plurilingüismo entre a cidadanía, así como o respecto pola diversidade cultural e lingüística de Europa.

Este proxecto dará continuidade ao actual, tamén financiado pola UE, que deu comezo en 2016 e rematará neste ano 2018.

 

 

A actualizar competencias didácticas no ensino do inglés en Glasgow

iatefl glasbgowA profesora do departamento de inglés da nosa escola, Ana Losada, participou nun dos maiores e máis prestixiados foros de profesorado e investigadores do ensino e a aprendizaxe do inglés: o LI Congreso da IATEFL, que se celebrou na escocesa cidade de Glasgow. A seguir contanos a súa experiencia.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: IATEFL (Asociación internacional de profesores de inglés como lingua estranxeira)
Lugar de celebración: Glasgow (Reino Unido)
Duración: 4 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Participei no LI Congreso Internacional de IATEFL, a asociación internacional de profesores de inglés como lingua estranxeira, un encontro de 4 días de duración e con máis de 500 actividades a elixir onde profesores e investigadores intercambiamos información, experiencias e opinións acerca do ensino deo inglés. Participei activamente en conferencias plenarias, ponencias e obradoiros a través da toma de notas e fotografías para a súa posterior documentación, formulando preguntas e colaborando con outros participantes na realización de tarefas propostas nos obradoiros.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Entre os contidos tratados ao longo do congreso, destacaría pola súa relevancia os seguintes: – O ensino de inglés para fins académicos e específicos – A avaliación e certificación de competencias – O fomento da autonomía na aprendizaxe – O teatro na aula de idiomas – A imaxe como recurso -Técnicas para mellorar a comprensión oral e escrita e a pronuncia – A importancia da motivación no ensino e na aprendizaxe Todos os contidos tratados resultáronme útiles. Os contidos das conferencias plenarias axudáronme a reflexionar acerca da miña realidade docente mentres que a miña participación nos obradoiros e ponencias foi tremendamente inspiradora.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
A miña participación neste evento foi una experiencia 100% positiva. Ademais de permitirme afondar nos achádegos máis recentes no eido do ensino e aprendizaxe de inglés como lingua estranxeira, foi una oportunidade única para coñecer a docentes e investigadores de diferentes punto do planeta e de intercambiar con eles información e opinións acerca da nosa profesión.

Que cres que podería mellorar?
O congreso foi exemplar no relativo á acollida, señalizacións, acceso e instalacións, temporalización e puntualidade, trato e actividades culturais. A selección de temas e o deseño do programa tamén foi impecable e incluso habilitaron unha aplicación informática para planificar o noso aproveitamento do evento. Por iso, máis que destacar aspectos a mellorar, gustaríame sinalar que a asistencia ao congreso foi una aprendizaxe en sí mesma no que se refire a organización de eventos.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Animaríaos encarecidamente a participar neste tipo de modalidades xa que constitúen unha experiencia moi enriquecedora a nivel profesional e persoal. É unha oportunidade única de coñecer novos sistemas e novas formas de traballar, de dar a coñecer á escola de idiomas ao mundo e de reflexionar e buscar respostas conxuntas aos novos retos no ensino e aprendizaxe de linguas.

 

Novo proxecto: Cooperación e dinamización para mellorar o ensino de linguas a adultos en Europa

Red Ring Binder with Inscription Knowledge.Comezamos a difusión das actividades formativas deste novo proxecto de mobilidade para a formación de profesorado de adultos dentro do programa Erasmus+. Nas vindeiras semanas iremos dando conta das diferentes mobilidades que están a realizar algúns dos/as nosos/as profesores/as.

O proxecto pretende mellorar a calidade do ensino de linguas estranxeiras que ofrecemos dende catro pilares básicos:

  • a innovación metodolóxica
  • a avaliación e certificación
  • o emprego didáctido das TIC
  • a calidade e xestión do centro

Esperamos que vos resulte inspirador!

A profundar nos coñecementos sobre avaliación e certificación en Austria

A profesora e xefa do departamento de inglés da nosa escola, Cristina Rodríguez, asistiu en Austria a un curso de verán sobre avaliación da expresión, oral e escrita, un aspecto que ocupa un lugar central no noso quefacer anual como docentes de escolas oficiais de idiomas. A seguir relátanos a súa experiencia.

ltrgi_summer_school_1800x1080

                                                         Tipo de mobilidade: Evento formativo

Institución de acollida: EALTA

Lugar de celebración: Innsbruck (Austria)

Duración:  5 días

 

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?

Asistín ao Summer School de EALTA na Universidade de Innsbruck, Austria. O tema do curso foi a avaliación da expresión oral e expresión escrita en todas as súas facetas: o constructo das destrezas produtivas, o deseño de tarefas para avalialas, a creación de baremos de medición, e a formación dos avaliadores e administradores deste tipo de probas.

Cales foron os contidos máis relevantes que che pareceron máis útiles?

A verdade é que todos os aspectos do curso foron moi relevantes para o meu traballo na EOI – o proceso de avaliación da expresión oral e escrita require unha reflexión continua para asegurar que a validez e a fiabilidade da mesma se mantén no tempo. Ademais, a parte do curso dedicado á formación de avaliadores axudará a que o aprendido se estenda entre máis profesores implicados no proceso de avaliación.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?

O máis positivo foi poder consultar dúbidas e casos concretos coas profesores expertas na materia, un verdadeiro luxo.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?

Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?

Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?

Que sen dúbida aproveiten as oportunidades de formación que ofrece o programa Erasmus+. É unha forma de crecer profesionalmente, e tamén de aportar un pouco máis á comunidade educativa da que formamos parte.

Tablets, apps, webs e outros trebellos para mellorarmos as competencias profesionais docentes

O noso Plano de Desenvolvemento Europeo 2014/2016  prevé que un dos obxectivos de mellora do noso centro se concentre na mellora das competencias profesionais do profesorado no uso das ferramentas tecnolóxicas da información e a comunicación para que, entre outras cousas, o alumnado poida guiar a súa propia aprendizaxe. Daí que nesta mobilidade docente Erasmus+, a profesora do departamento de alemán Begoña Martínez se deslocase a Alemaña para participar nun curso sobre esta temática, de que a seguir nos fala.

begona_dusseldorfTipo de mobilidade: Evento formativo

Institución de acollida: Institut für Internationale Kommunikation IIK

Lugar de celebración: Düsseldorf (Alemaña)

Duración:  5 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?

Unha estadía de 5 días en Düsseldorf para participar nun curso orientado a profesor@s de alemán como lingua estranxeira.O tema do curso xa o di todo: Tablets, apps e web 2.0 na aula de alemán como lingua estranxeira

Cales foron os contidos máis relevantes que che pareceron máis útiles?

Coñecer diferentes apps para o ensino; posibilidades de utilizar ou modificar cousas (audios, videos, etc.) que atopas en internet para as aulas; traballar con códigos QR (algo que me sorprendeu).

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?

Participar nun curso que realmente está enfocado ás nosas necesidades e que se lle ve utilidade práctica;  coñecer xente doutros países e compartir experiencias de aula.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?

Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?

Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?

Que se animen, que o fagan. É unha experiencia moi boa e penso que moi boa para o noso traballo nas aulas. Son accesos a outras perspectivas que doutro xeito non podemos ter nin ver.