Archivo de la categoría: Novas

Como está a afectar a pandemia ao noso proxecto?

Quen nos ía dicir hai un ano que íamos vivir todo o que temos vivido? Desgraciadamente as restricións á mobilidade provocadas pola COVID-19 supuxeron un parón no que respecta ao noso proxecto Erasmus Plus. O aspecto positivo é que o SEPIE nos concediu unha prórroga de 12 meses para poder completar o proxecto e acadar así os obxectivos marcados. A día de hoxe hai tres mobilidades pendentes de realizar:

 • 1 curso estruturado sobre inclusión en Chipre
 • 1 curso estruturado sobre alumnado con necesidades especiais no Reino Unido
 • 1 curso estruturado sobre innovación metodolóxica en Francia

Esperamos que a implantación do pasaporte europeo de vacinación e a mellora da situación sanitaria en España e Europa nos permita realizar estas actividades de formación antes do remate do mes de agosto. Estamos a buscar alternativas para substituir aquelas actividades que foron suspendidas ou que xa non se ofertan en datas compatibles.

Polo momento, durante estes meses seguimos a poñer en práctica nas nosas aulas (dentro das limitacións que nos impón a distancia social) todos os coñecementos adquiridos nas actividades xa realizadas. Grazas ás plataformas de videoconferencia, estamos a formarnos e compartir boas prácticas máis ca nunca.

Así, miramos cara o futuro con optimismo, desexando recuperar a vella normalidade para seguir tecendo lazos profesionais e culturais con institucións educativas europeas, enriquecendo o noso xeito de achegarnos ás linguas estranxeiras.

Anuncio publicitario

Traballando na medición do impacto do noso proxecto

A semana pasada reunímonos no Equipo de dinamización de programas europeos do centro cun dobre propósito:

1º) establecer as medidas e instrumentos de avaliación de resultados e medición do impacto do noso proxecto en curso.

2º) sentar as bases para a solicitude dun novo proxecto de mobilidade de profesorado de adultos KA104.

Reuin-Impacto2

No primeiro caso, fixemos un traballo moi interesante de reflexión acerca dos obxectivos que propoñíamos no comezo do proxecto e os logros que ata o momento temos acadado. Para iso traballamos primeiro en grupiños pequenos e despois fixemos unha posta en común. Resultounos moi útil a ferramenta Impact+ que propón a axencia nacional do Reino Unido. O seu uso é totalmente recomendable; ademáis hai unha versión dos materiais dispoñible en español.

impactplus

Doutra banda, comezamos tamén a tomar decisións para redactar a solicitude dun novo proxecto de mobilidade para a formación do profesorado de persoas adultas (KA104) na convocatoria 2020, publicada recentemente polo SEPIE. Estamos moi ilusionados coas ideas que xurdiron nesta xuntanza e moi pronto poñerémonos mans á obra!

A EOI de Santiago acada unha axuda de 29.748€ para o seu novo proxecto Erasmus+ 2018-2020

O importe axudicado para realizar o seu Plan de Desenvolvemento Europeo (PDE) para a mobilidade do persoal docente corresponde a 17 mobilidades repartidas entre 11 cursos estruturados.

O proxecto, titulado Haciendo realidad la escuela del futuro: innovación, inclusión y calidad, enmárcase dentro da acción KA104 de mobilidade para a formación do profesorado de adultos, e desenvolverase ao longo dos vindeiros dous anos. Podedes consultar todos os detalles nesta infografía:

infografia

Coñecendo as novidades sobre os exames e a avaliación de linguas.

Cristina Rodríguez, xefa do Departamento de Inglés da nosa EOI e especialista en exames e avaliación, asistiu a un proveitoso congreso en Alemaña.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: EALTA (European Association for Language Testing and Assessment)
Lugar de celebración: Bochum (Alemaña)
Duración: 6 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Asistín ao congreso que a asociación europea sobre a avaliación e os exames de linguas (EALTA) organizou en Alemaña. Nestes seis días puiden participar nun obradoiro sobre o uso de estatística Rasch nos exames de idiomas, asistir e presentar nunha reunión do grupo de interese sobre o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MECR), e observar moitas presentacións sobre as últimas novidades na avaliación de linguas.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Todo foi moi proveitoso para o meu traballo, pero quizás os contidos máis relevantes nestes momentos serían os que tiveron que ver coa publicación do Companion Volume do MECR, proxecto no que participou profesorado da EOI de Santiago. Os novos descritores do CV están moi relacionados cos novos currículos da EOI en España, e as presentacións no grupo de interese sobre esta tema foron de especial interese para min.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
Todo foi positivo! Ter o luxo de escoitar e aprender de expertos nas áreas que son de tanta importancia para o profesorado de EOI é unha experiencia moi valiosa.

Que cres que podería mellorar?
O profesorado do obradoiro sobre estatística Rasch era excelente, pero se necesitaría máis tempo para realmente aprender a manexar ben o programa.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por supuesto!

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que é moi motivador estar conectado coas persoas que investigan sobre o noso campo de traballo, e estar o tanto dos avances e novidades para poder incorporalos ás aulas. Animaría a todo o mundo a asistir a congresos sobre o ensino e a avaliación de linguas.

congreso EALTA Alemaña

Unha ollada humanista á formación de formadores en Canterbury

Juan Lago, profesor de inglés do noso centro, asistiu a un evento de formación moi satisfactorio. Esta mobilidade permitiulle aprender de grandes nomes do ensino do inglés como lingua estranxeira, e de colegas todo tipo de centros por toda Europa.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: Pilgrims. Universidade de Kent
Lugar de celebración: Canterbury (Reino Unido)
Duración:  Dúas semanas

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Asistín a un curso dirixido a formadores/as de profesorado, titulado «How to be a teacher trainer». Tivemos varios/as formadores/as e docentes tanto nas plenarias como nos obradoiros. A docente que impartiu a maior parte das nosas sesións de grupo foi unha profesora universitaria que ten máis de trinta anos de experiencia en formar a profesorado e organizar sesións de formación para docentes de diferentes niveis: cursos presenciais, xornadas, seminarios, congresos internacionais e tamén formación en liña e semi-presencial. Durante as dúas semanas que durou o curso aprendemos a organizar sesións de formación, a levar a cabo observacións e programacións de aula, simulacros de clases de diferentes niveis, a clase invertida, técnicas de avaliación entre iguais, sesións para dar e analizar o feedback recibido, análise das necesidades reais do alumnado e do profesorado. Practicamos tamén outras técnicas docentes e de agrupamentos, e integramos os principios básicos da neurolingüística na aula: input multisensorial (VAKOG), sesións de coaching e familiarización coas novas tendencias no ensino e aprendizaxe de linguas, sempre dende un enfoque comunicativo e humanista.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?

 • A formación en grupo e as diversas técnicas de traballo e agrupamentos de aula.
 • A análise das necesidades e atención á diversidade, tanto dende un punto de vista funcional como cognitivo: a inclusión e as diversas necesidades especiais.
 • Varios obradoiros con formadores e autores coñecidos tales como Mario Rinvolucri e Peter Dyer.
 • As sesións para monitorizar as diferentes clases e estratexias de traballo.
 • A análise dos diferentes enfoques no ensino-aprendizaxe de linguas estranxeiras.
 • Deseñar, aplicar e avaliar diferentes tipos de observación de aula.
 • Preparar, aplicar e avaliar diferentes sesións de formación.
 • Traballar coa voz, coa linguaxe corporal e coa postura.
 • Aprender e aplicar elementos da neurolingüística na docencia.
 • O enfoque humanista no ensino de linguas.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
Foi unha experiencia excepcional. Puiden aprender e traballar con novos conceptos e enfoques, tanto a nivel individual como en grupo, sobre o ensino de linguas e a diversidade, tan presente nas aulas de idiomas. Tiven a ocasión de compartir experiencias de aula con profesorado doutros países que están a ensinar linguas en diferentes niveis: primaria, secundaria, educación de adultos e universidade. Sen dúbida, foi unha experiencia moi enriquecedora que me axudará na miña práctica diaria. Igualmente, tiven a sorte de asistir a varios obradoiros optativos con coñecidos formadores e autores de libros de referencia no ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras: Alan Maley, Mario Rinvolucri…

Que cres que podería mellorar?

Tivemos que asimilar e practicar moitas novas técnicas e estratexias, penso que o curso podería estar estruturado en tres semanas, así teríamos máis tempo para facer máis prácticas de aula, de organización de sesións de formación, de observacións e de sesións de análise do feedback recibido.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que é unha oportunidade moi boa para compartir experiencias e aprender doutros profesionais: de diversos niveis e de diferentes países. É tamén unha oportunidade moi boa para familiarizarse coa realidade docente e de ensino-aprendizaxe noutros contextos multiculturais e multilingües.

Estadía en Alemaña: formación en metodoloxía e observación de aulas

IMG-20180814-WA0001O profesor de alemán do noso centro, Francisco Pose, relátanos a súa experiencia de formación en metodoloxía do alemán.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: IIK (Institut für Internationale Kommunikation)
Lugar de celebración: Düsseldorf (Alemaña)
Duración: 5 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Foi un curso de formación para docentes de alemán como lingua estranxeira. A este curso asistiron 18 docentes de dez países. O enfoque principal da formación recibida centrouse na metodoloxía das seguintes actividades de lingua: escoitar, falar e escribir

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
A parte de observación de aula foi, sen dúbida, o evento formativo máis destacado, xa que puidemos ver como se aprende unha lingua estranxeira nun país onde esa lingua é a lingua de ambiente. Co fin de que cada profesor/a partipante poidese ir os niveis desexados escolléronse durante o mes de xuño os niveis a observar (no meu caso C1).

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
A observación de aula, as propostas para traballar audios ou cancións e as propostas para traballar o vocabulario (tanto na Comprensión Oral como na Exepresión Oral ou na Expresión Escrita).

Que cres que podería mellorar?
As observacións centráronse unicamente nun nivel. Nos descansos poderíase ter cambiado de nivel.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Se teñen inquetudes formativas, que fagan unha mobilidade.

A actualizar a didáctica do francés como lingua estranxeira no Hexágono

Nesta breve entrevista, Dolores Patiño, profesora do departamento de francés do noso centro, relátanos a súa satisfactoria experiencia coa mobilidade con fins formativos que realizou en Francia, onde tivo a oportunidade de actualizar as súas competencias didácticas do francés como lingua estranxeira.

Cavilam

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: CAVILAM
Lugar de celebración: H
Duración: 5 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Curso de formación en didáctica para profesores de francés lingua estranxeira estructurado en dous módulos, un de mañá e outro de tarde.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Boas prácticas de dinamización da aula no día a día; como incorporar á aula o ensino do léxico e da gramática de maneira dinámica e motivadora; o uso do documento auténtico como introducción á aprendizaxe do léxico e da gramática; gamificación: actividades lúdicas de aprendizaxe do léxico e da gramática; técnicas de axuda para a memorización do léxico.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
O contacto e o intercambio de ideas con profesores FLE de varios países e de distintos contextos educativos; a reflexión sobre as estratexias de aprendizaxe do alumnado; bibliografía sobre o tema do léxico e a gramática na aula de lingua; recursos para a búsqueda de documentos auténticos; a confirmación de que na nosa EOI estamos a facer un labor innovador e creativo.

Que cres que podería mellorar?
Debería solicitarse no momento da matrícula un perfil curricular do profesor ou profesora para poder axustar mellor a selección dos módulos de formación á experiencia do ou da docente.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Si.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que afinen o máis posible a selección do curso á sua experiencia, mesmo solicitando información complementaria á entidade que imparte a formación antes da inscrición.

Coñecendo o sistema educativo islandés na capital do país

Unha das liñas principais do noso proxecto Erasmus+ é o da mellora e calidade continúa do centro, daí que, sobre todo as persoas que desenvolven algún cargo directivo se interesen polo funcionamento doutros sistemas educativos europeos e dos seus centros de ensino. Eís o caso desta mobilidade en que o profesor de inglés e director do centro, Gonzalo Constenla, viaxou a Islandia para coñecer en profundidade o caso islandés, de grande renome pola súa innovación e resultados.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: English Matters
Lugar de celebración: Reiquiavique (Islandia)
Duración: 6 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Aínda que formalmente era un curso estruturado, realmente a mobilidade foi unha visita de estudos sobre o sistema educativo islandés, con observacións directas de centros educativos, unha serie de conferencias sobre o contexto histórico e cultural e os denominados «proxectos de campo» en diferentes localizacións histórico-culturais.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Por esta orde, o sistema educativo islandés e o seu contexto histórico-cultural, o desenvolvemento curricular nos centros de ensino, a dirección escolar e o ensino das linguas estranxeiras.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
En primeiro lugar, foi moi ilustrativo coñecer as bases sobre as que se asenta o sistema educativo islandés, moi innovadoras e adaptadas aos tempos presentes e futuros. A seguir situaría as visitas e observacións aos centros de diferentes niveis educativos, cun contacto directo coas direccións, o profesorado e o alumnado, onde puidemos comprobar que a «teoría» do currículo se desenvolvía e melloraba, cunha grande marxe de autonomía. Por último, e aínda que non era o motivo central do curso, puidemos comprobar como o ensino das linguas estranxeiras, particularmente o inglés, dista moito do que se produce no noso contexto, debido fundamentalmente ao case total dominio comunicativo do mesmo por parte do alumnado.

Que cres que podería mellorar?
A pesar da organización ter feito un bo esforzo por distribuír aos participantes en centros das súas características, botei en falta a visita a máis centros específicos de ensinanzas para adultos (unha das tres realizadas por min), se ben é certo que os outros dous foron de post-secundaria (idades de 16 a 19) e formación profesional (maioritariamente adultos).

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Si.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Solicitar unha mobilidade pode semellar unha tarea complexa. Porén, xa teño por dúas veces comprobado que é máis doado do que parece, sempre hai persoas no centro dispostas a botarche unha man, e que a experiencia supera con creces os esforzos persoais da solicitude. Unha mobilidade aporta máis que unha viaxe ao estranxeiro: enriquece a nivel de contidos didácticos, contribúe a expandir a túa rede de contactos e deste xeito aprendes sobre outros sistemas educativos e intercambias boas prácticas.

A anchear coñecementos sobre a dixitalización dos centros educativos nos Países Baixos.

Patricia Ares, profesora de inglés do noso centro, asistíu nos Paises Baixos a un evento formativo sobre a dixitalización dos centros educativos, cunha ollada metodolóxica e da xestión innovadora e con observación nos propios centros de ensino do país. Así nolo conta.

patricia_ares_paises_baixos

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: Euneos
Lugar de celebración: Países Baixos
Duración: 6 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Asistín a un curso sobre dixitalización dos centros de ensino.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Todos os contidos foron en xeral interesantes. Quero destacar o uso que fixemos de dúas ferramentas de avaliación do nivel de madurez de dixitalización dun centro de ensino. Trátase do EU Selfie Tool e o Digital Mirror, que axudan enormemente a reflexionar sobre todos os aspectos relacionados coa dixitlización dunha escola. Tamén foi moi enriquecedora a visita ao instituto Spinoza, un dos máis dixitalizados do país. Acolléronos as persoas do equipo directivo, quen contestaron as nosas preguntas, e tamén observamos aulas da nosa escolla.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
Persoalmente trátase dunha formación con contidos moi distintos doutros cursos que fixera anteriormente. Supuxo un achecgamento á didáctica e á xestión dende unha óptica nova. Foi moi satisfactorio ter bos relatores, como o relator principal Matt Lanpeere, e a relatora convidada, tamén de Estonia, Birgy Lorenz. Ambos insistiron na necesidade de que a innovación dixital ten que ir da man da innovación educativa.

Que cres que podería mellorar?
O nivel de inglés das persoas participantes. Algnhas delas non tiñan nin o A1, aínda que viñan acompañadas de persoas da súa escola que si que falaban algo. Este aspecto influiu moito na socialización, e tamén a efectividade das exposicións ao grupo. Por último, Mart Laanpere tivo que ausentarse desde o cuarto día do curso. A persoa que o substituiu fixo o seu traballo con corrección e tiña coñecementos abondo, pero non era un comunicador tan experimentado e eficaz como Mart.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Si.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Solicitar unha mobilidade pode semellar unha tarea complexa. Porén, xa teño por dúas veces comprobado que é máis doado do que parece, sempre hai persoas no centro dispostas a botarche unha man, e que a experiencia supera con creces os esforzos persoais da solicitude. Unha mobilidade aporta máis que una viaxe ao estranxeiro: enriquece a nivel de contidos didácticos,contribúe a expandir a túa rede de contactos e deste xeito aprendes sobre outros sistemas educativos e intercambias boas prácticas.

Un evento formativo moi satisfactorio sobre soft skills en Boloña

Neste curso da cidade italiana de Boloña, a xefa de estudos e profesora de inglés da nosa escola, Teresa Moralejo, coñeceu de primeira man os aspectos fundamentais das chamadas soft skills, como o traballo en equipo, a xestión de conflitos ou falar en público. A seguir coméntanos as súas impresións.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: Ifom
Lugar de celebración: Boloña (Italia)
Duración: 7 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Curso de formación sobre soft skills en educación

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Tratáronse temas como traballo en equipo, xestión de conflictos ou como falar en público

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
O que aprendin sobre soft skills, o contacto con outros profesionais de diferentes paises de Europa e tamén a oportunidade de coñecer outro pais,

Que cres que podería mellorar?
Foi unha experiencia moi positiva

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Avanti tutti!