Archivo de la categoría: Mobilidades

Proxecto 2018-2020: Cinco puntos claves para o desenrolo profesional

Screenshot 2019-11-21 at 12.09.47

O noso proxecto vai dando froito: os profesores da nosa escola destacan o beneficio profesional das experiencias  vividas.  

 1. Enriquecemento da labor profesional: compartir boas prácticas con centros e docentes doutros países. 
 2. Oportunidades de formación en ámbitos diferentes e complementarios. 
 3. Inmersión en contextos docentes innovadores. 
 4. Ampliación da rede de colaboración con centros afíns.
 5. Intercambio de enfoques metodolóxicos.

 

Anuncio publicitario

Máis experiencias de posta en común

Seguimos a celebrar reunións de posta en común dos coñecementos adquiridos nas mobilidades. Nesta ocasión, aprendimos estratexias para levar a cabo a dixitalización da nosa escola dun xeito máis satisfactorio. Foi da man da nosa compañeira Patricia Ares, quen fixo unha mobilidade en Utrecht, nos Países Baixos, hai uns meses. Alí asistiu ao curso «Digital turn: How to make your school more digital». A súa experiencia deunos ideas sobre o emprego de dispositivos móbiles, protocolos de seguridade dixital, escenarios innovadores, e apoio e formación do profesorado.

IMG-7481

Da nosa compañeira Teresa Moralejo aprendimos moito sobre soft skills. Neste caso, ela fixo un curso estruturado en Boloña (Italia) titulado «Soft skills for education staff». A través dela coñecimos estratexias prácticas para mellorar a coordinación de reunións, a xestión de equipos e a resolución de conflitos. Sen dúbida, as súas aportacións vannos ser moi útiles.

IMG-7480

E para rematar, ao noso compañeiro Andrés Temprano contounos a súa experiencia de estadía de observación en Braga (Portugal). Neste caso visitou o Instituto de Letras e Ciencias Humanas da Universidade do Minho, onde tivo a oportunidade de coñecer de primeira man os modelos de ensino non presencial e familiarizarse coas ferramentas, estratexias e técnicas necesarias para por en marcha un curso nesta modalidade. A mobilidade serviu tamén para reforzar o contacto con esta universidade coa que vimos colaborando dende hai tempo.

Unha vez máis, esta posta en común foi unha sesión enriquecedora e de gran utilidade para o noso centro.

Paul Herron publica as súas reflexións sobre o curso estruturado «Introducindo a aprendizaxe baseada en proxectos na aula», en Bologna

O profesor de inglés Paul Herron está a realizar a súa mobilidade Erasmus+ en Boloña, onde asiste ao curso impartido en inglés “Introducindo a aprendizaxe baseada en proxectos” (Introducing Project Based Learning in the Classroom).

Paul faranos partícipes da súa experiencia Erasmus + mediante o noso vídeo panel Flipgrid Erasmus+ da EOI onde compartirá as súas reflexións dos aspectos do curso que considera máis salientables, facendo especial fincapé na súa aplicación na aula de linguas nas EEOOII.  Como xa se fixo noutras mobilidades, toda a nosa comunidade educativa está invitada a visualizar os seus vídeos onde comparte o seu percorrido diario no curso e de responder a eles mediante os seus propios vídeos.

Animádevos a participar!

Podedes acceder directamente ao seu vídeo diario premendo nesta ligazón.

Carla Dechant comparte as súas reflexións in situ no curso estruturado “A aprendizaxe baseada no xogo e a Gamificación”, en Praga

Dende o 18 até o 22 de marzo, a profesora de inglés Carla Dechant está a realizar a súa mobilidade Erasmus+ en Praga, onde asiste ao curso impartido en inglés “A aprendizaxe baseada no xogo e a gamificación” (Game-Based Learning and Gamification)

Cada día, Carla vai compartir as súas reflexións sobre os aspectos máis salientables dos contidos do curso e á súa aplicación na aula de linguas.  Isto farano mediante vídeos breves no Flipgrid Erasmus+ da EOI que recolle algunhas das experiencias dos nosos profesores participantes no programa Erasmus +  Así mesmo, Carla animará a toda a comunidade educativa a que participemos e sigamos o seu día a día visualizando os seus vídeos e respondendo mediante as nosas propias video-respostas.

Podedes acceder directamente ao seu vídeo diario premendo nesta ligazón o na imaxe abaixo. 

Comparte o día a día de Ana Losada no curso estruturado «Os 4 Cs», en Florencia

Dende o 25 de febreiro até o 3 de marzo, a profesora de inglés Ana Losada está a realizar a súa mobilidade Erasmus+ en Florencia, onde vai asistir o curso impartido en inglés «Os 4 Cs:  Creatividade, Pensamento Crítico, Comunicación e Colaboración nas escolas».

Ao longo do curso, Ana vai compartir as súas reflexións sobre os contidos impartidos e a súa aplicación na aula mediante vídeos breves (en inglés e en español) en Flipgrid. Así mesmo, invitará os demáis participantes no curso a facer o mesmo. Deste xeito, toda a nosa comunidade educativa pode participar no curso ao seguir o seu día a día e responderlle a ela. Podedes acceder ao seu vídeo diario premendo nesta ligazón: «The 4 Cs (Florence)»Captura


 

Afondando nas destrezas de mediación lingüística en Atenas (Grecia)

Comezamos co relato das mobilidades do noso novo proxecto Erasmus+ KA1. O pasado mes de outubro 7 profesores da nosa EOI asistiron a un evento formativo en Grecia sobre a mediación lingüística.

Francisco Pose (alemán), Laurence Guillas e Stéphane Moens (francés), Juan Lago, Teresa Moralejo e Cristina Rodríguez (inglés) e María Cristina González (italiano) aterraron no Centro Lingüístico para o Ensino e a Avaliación de Idiomas da Universidade Nacional e Kapodostriaca de Atenas para afondar nas destrezas de mediación oral e escrita recollidas nos novos currículos e no Companion Volume do Marco europeo de referencia para as linguas.

Unha gran experiencia sen dúbida!!

Podedes coñecer todos os detalles desta mobilidade nesta presentación premendo nos botóns á dereita da mesma.

Coñecendo as novidades sobre os exames e a avaliación de linguas.

Cristina Rodríguez, xefa do Departamento de Inglés da nosa EOI e especialista en exames e avaliación, asistiu a un proveitoso congreso en Alemaña.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: EALTA (European Association for Language Testing and Assessment)
Lugar de celebración: Bochum (Alemaña)
Duración: 6 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Asistín ao congreso que a asociación europea sobre a avaliación e os exames de linguas (EALTA) organizou en Alemaña. Nestes seis días puiden participar nun obradoiro sobre o uso de estatística Rasch nos exames de idiomas, asistir e presentar nunha reunión do grupo de interese sobre o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MECR), e observar moitas presentacións sobre as últimas novidades na avaliación de linguas.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Todo foi moi proveitoso para o meu traballo, pero quizás os contidos máis relevantes nestes momentos serían os que tiveron que ver coa publicación do Companion Volume do MECR, proxecto no que participou profesorado da EOI de Santiago. Os novos descritores do CV están moi relacionados cos novos currículos da EOI en España, e as presentacións no grupo de interese sobre esta tema foron de especial interese para min.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
Todo foi positivo! Ter o luxo de escoitar e aprender de expertos nas áreas que son de tanta importancia para o profesorado de EOI é unha experiencia moi valiosa.

Que cres que podería mellorar?
O profesorado do obradoiro sobre estatística Rasch era excelente, pero se necesitaría máis tempo para realmente aprender a manexar ben o programa.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por supuesto!

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que é moi motivador estar conectado coas persoas que investigan sobre o noso campo de traballo, e estar o tanto dos avances e novidades para poder incorporalos ás aulas. Animaría a todo o mundo a asistir a congresos sobre o ensino e a avaliación de linguas.

congreso EALTA Alemaña

Unha ollada humanista á formación de formadores en Canterbury

Juan Lago, profesor de inglés do noso centro, asistiu a un evento de formación moi satisfactorio. Esta mobilidade permitiulle aprender de grandes nomes do ensino do inglés como lingua estranxeira, e de colegas todo tipo de centros por toda Europa.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: Pilgrims. Universidade de Kent
Lugar de celebración: Canterbury (Reino Unido)
Duración:  Dúas semanas

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Asistín a un curso dirixido a formadores/as de profesorado, titulado «How to be a teacher trainer». Tivemos varios/as formadores/as e docentes tanto nas plenarias como nos obradoiros. A docente que impartiu a maior parte das nosas sesións de grupo foi unha profesora universitaria que ten máis de trinta anos de experiencia en formar a profesorado e organizar sesións de formación para docentes de diferentes niveis: cursos presenciais, xornadas, seminarios, congresos internacionais e tamén formación en liña e semi-presencial. Durante as dúas semanas que durou o curso aprendemos a organizar sesións de formación, a levar a cabo observacións e programacións de aula, simulacros de clases de diferentes niveis, a clase invertida, técnicas de avaliación entre iguais, sesións para dar e analizar o feedback recibido, análise das necesidades reais do alumnado e do profesorado. Practicamos tamén outras técnicas docentes e de agrupamentos, e integramos os principios básicos da neurolingüística na aula: input multisensorial (VAKOG), sesións de coaching e familiarización coas novas tendencias no ensino e aprendizaxe de linguas, sempre dende un enfoque comunicativo e humanista.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?

 • A formación en grupo e as diversas técnicas de traballo e agrupamentos de aula.
 • A análise das necesidades e atención á diversidade, tanto dende un punto de vista funcional como cognitivo: a inclusión e as diversas necesidades especiais.
 • Varios obradoiros con formadores e autores coñecidos tales como Mario Rinvolucri e Peter Dyer.
 • As sesións para monitorizar as diferentes clases e estratexias de traballo.
 • A análise dos diferentes enfoques no ensino-aprendizaxe de linguas estranxeiras.
 • Deseñar, aplicar e avaliar diferentes tipos de observación de aula.
 • Preparar, aplicar e avaliar diferentes sesións de formación.
 • Traballar coa voz, coa linguaxe corporal e coa postura.
 • Aprender e aplicar elementos da neurolingüística na docencia.
 • O enfoque humanista no ensino de linguas.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
Foi unha experiencia excepcional. Puiden aprender e traballar con novos conceptos e enfoques, tanto a nivel individual como en grupo, sobre o ensino de linguas e a diversidade, tan presente nas aulas de idiomas. Tiven a ocasión de compartir experiencias de aula con profesorado doutros países que están a ensinar linguas en diferentes niveis: primaria, secundaria, educación de adultos e universidade. Sen dúbida, foi unha experiencia moi enriquecedora que me axudará na miña práctica diaria. Igualmente, tiven a sorte de asistir a varios obradoiros optativos con coñecidos formadores e autores de libros de referencia no ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras: Alan Maley, Mario Rinvolucri…

Que cres que podería mellorar?

Tivemos que asimilar e practicar moitas novas técnicas e estratexias, penso que o curso podería estar estruturado en tres semanas, así teríamos máis tempo para facer máis prácticas de aula, de organización de sesións de formación, de observacións e de sesións de análise do feedback recibido.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que é unha oportunidade moi boa para compartir experiencias e aprender doutros profesionais: de diversos niveis e de diferentes países. É tamén unha oportunidade moi boa para familiarizarse coa realidade docente e de ensino-aprendizaxe noutros contextos multiculturais e multilingües.

Estadía en Alemaña: formación en metodoloxía e observación de aulas

IMG-20180814-WA0001O profesor de alemán do noso centro, Francisco Pose, relátanos a súa experiencia de formación en metodoloxía do alemán.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: IIK (Institut für Internationale Kommunikation)
Lugar de celebración: Düsseldorf (Alemaña)
Duración: 5 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Foi un curso de formación para docentes de alemán como lingua estranxeira. A este curso asistiron 18 docentes de dez países. O enfoque principal da formación recibida centrouse na metodoloxía das seguintes actividades de lingua: escoitar, falar e escribir

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
A parte de observación de aula foi, sen dúbida, o evento formativo máis destacado, xa que puidemos ver como se aprende unha lingua estranxeira nun país onde esa lingua é a lingua de ambiente. Co fin de que cada profesor/a partipante poidese ir os niveis desexados escolléronse durante o mes de xuño os niveis a observar (no meu caso C1).

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
A observación de aula, as propostas para traballar audios ou cancións e as propostas para traballar o vocabulario (tanto na Comprensión Oral como na Exepresión Oral ou na Expresión Escrita).

Que cres que podería mellorar?
As observacións centráronse unicamente nun nivel. Nos descansos poderíase ter cambiado de nivel.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Se teñen inquetudes formativas, que fagan unha mobilidade.

A actualizar a didáctica do francés como lingua estranxeira no Hexágono

Nesta breve entrevista, Dolores Patiño, profesora do departamento de francés do noso centro, relátanos a súa satisfactoria experiencia coa mobilidade con fins formativos que realizou en Francia, onde tivo a oportunidade de actualizar as súas competencias didácticas do francés como lingua estranxeira.

Cavilam

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: CAVILAM
Lugar de celebración: H
Duración: 5 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Curso de formación en didáctica para profesores de francés lingua estranxeira estructurado en dous módulos, un de mañá e outro de tarde.

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Boas prácticas de dinamización da aula no día a día; como incorporar á aula o ensino do léxico e da gramática de maneira dinámica e motivadora; o uso do documento auténtico como introducción á aprendizaxe do léxico e da gramática; gamificación: actividades lúdicas de aprendizaxe do léxico e da gramática; técnicas de axuda para a memorización do léxico.

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
O contacto e o intercambio de ideas con profesores FLE de varios países e de distintos contextos educativos; a reflexión sobre as estratexias de aprendizaxe do alumnado; bibliografía sobre o tema do léxico e a gramática na aula de lingua; recursos para a búsqueda de documentos auténticos; a confirmación de que na nosa EOI estamos a facer un labor innovador e creativo.

Que cres que podería mellorar?
Debería solicitarse no momento da matrícula un perfil curricular do profesor ou profesora para poder axustar mellor a selección dos módulos de formación á experiencia do ou da docente.

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Si.

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Que afinen o máis posible a selección do curso á sua experiencia, mesmo solicitando información complementaria á entidade que imparte a formación antes da inscrición.