Archivo de la categoría: Convocatorias

A Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, seleccionada por 3ª vez consecutiva para un proxecto Erasmus+ para desenvolver entre 2018-2020

 

O Plan de Desenvolvemento Europeo (PDE) para a mobilidade do persoal docente recibe a segunda máxima asignación económica de todos os proxectos seleccionados en todo o Estado na Acción KA-104

Con este proxecto, a Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela logra financiamento nesta modalidade na totalidade dos seis anos de vixencia do Programa Erasmus+ da Unión Europea

 As EOI de Santiago de Compostela e de Vigo son as únicas institucións galegas que acadan o financiamento dentro da modalidade en que participaban, a de mobilidade do persoal de educación de adultos. P1020386

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2018.- A Axencia Nacional Erasmus+ vén de facer públicas as listaxes de solicitudes aprobadas, rexeitadas e en listaxe de agarda dos Proxectos de Mobilidade da Acción Chave KA104 (sector Educación de Persoas Adultas) correspondentes á Convocatoria de Propostas do Programa Erasmus+ da Unión Europea.

A esta convocatoria, a EOI de Santiago (como outras organizacións e institucións, públicas e privadas, relacionadas co sector da educación de persoas adultas: CEPAs, IES, equipos de orientación, asociacións e organizacións, centros de formación do profesorado, universidades, etc, de todo o Estado) presentou un PDE (Plano de de Desenvolvemento Europeo) en consoancia cos obxectivos do Marco estratéxico para a cooperación europea no ámbito da educación e a formación en catro ámbitos que consideramos prioritarios: a mediación lingüística e cultural, a avaliación, a inclusión, a calidade e a xestión e a innovación en metodoloxía. O proxecto, que leva por título “Facendo realidade a escola do futuro: innovación, inclusión e calidade” consegue agora un financiamento de 29.748 €, o de segunda máxima dotación de entre os de todo o Estado na súa modalidade.

O proxecto aprobado prevé un total de 15 mobilidades do persoal docente con fins de formación entre setembro de 2018 e agosto de 2020  para a participación do profesorado en cursos estruturados e eventos de formación en Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Reino Unido e Suecia.

En liña cos obxectivos estratéxicos de Europa 2020 a respecto da educación de persoas adultas, o plano de mobilidade abranguerá 7 puntos chave: promover a aprendizaxe permanente de persoas adultas, aprendizaxe de linguas estranxeiras, fomento da competencia lingüística nos idiomas oficiais e cooficiais dos Estados membro, excelencia na educación, uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) no ensino-aprendizaxe, adaptación ao mercado laboral e, por último, certificación das competencias lingüísticas.

Ademais, o desenvolvemento do proxecto contribuirá decisivamente á correcta implantación dos novos plans de estudos que entrarán en vigor no próximo ano lectivo 2018/2019, moi especialmente no desenvolvemento e aplicación de puntos chaves dos novos currículos como a mediación lingüística e cultural, as necesidades educativas especiais e a avaliación e certificación.

Os obxectivos de aprendizaxe marcados para cada campo prevén un efecto e impacto inmediatos na competencia dos aprendices de lingua do noso centro, no proceso de ensinanza así como na estandarización dos procedementos de avaliación e certificación. Ademais, permitirá introducir novos estándares e procesos de validación como o Europass, ofrecerá ao profesorado a oportunidade de desenvolver as súas habilidades e destrezas de xestión e, a longo prazo, reforzará o fomento do plurilingüismo entre a cidadanía, así como o respecto pola diversidade cultural e lingüística de Europa.

Este proxecto dará continuidade ao actual, tamén financiado pola UE, que deu comezo en 2016 e rematará neste ano 2018.

 

 

Novo proxecto: Cooperación e dinamización para mellorar o ensino de linguas a adultos en Europa

Red Ring Binder with Inscription Knowledge.Comezamos a difusión das actividades formativas deste novo proxecto de mobilidade para a formación de profesorado de adultos dentro do programa Erasmus+. Nas vindeiras semanas iremos dando conta das diferentes mobilidades que están a realizar algúns dos/as nosos/as profesores/as.

O proxecto pretende mellorar a calidade do ensino de linguas estranxeiras que ofrecemos dende catro pilares básicos:

  • a innovación metodolóxica
  • a avaliación e certificación
  • o emprego didáctido das TIC
  • a calidade e xestión do centro

Esperamos que vos resulte inspirador!

Convocatoria de axudas para a mobilidade do profesorado 2016/2017 (1ª quenda)

Global EducationXa está aberto o prazo da convocatoria interna de mobilidades para formación do profesorado dentro do programa Erasmus+, ata o vindeiro 21 de setembro, para actividades que se realicen de outubro de 2016 a marzo de 2017.

Do mesmo xeito que noutras ocasións, existen dúas modalidades de actividades:
1) cursos de formación
2) estadías de observación

Salientamos as estadías de observación. É unha maneira excelente de coñecer in situ outras metodoloxías e maneiras de traballar que empregan en diferentes países. Son unha magnífica oportunidade para afondar sobre as peculiaridades dos niveis C.

As resolucións provisional e definitiva faranse públicas na sala de persoal do centro, e avisarásevos por correo electrónico.

Resolución provisional 2015-2016 (2ª quenda)

Xa se pode consultar na sala de persoal a resolución provisional de axudas Erasmus+ para a 2ª quenda do curso 2015-2016. Tal e como indica a convocatoria, os candidatos teñen un prazo de sete días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución para presentar alegacións ou renuncias. Pasado este prazo publicarase a resolución definitiva.

No caso de presentarse algunha renuncia, optarían á praza noticeboarddeserta os candidatos en lista de espera.