Un evento formativo moi satisfactorio sobre soft skills en Boloña

Neste curso da cidade italiana de Boloña, a xefa de estudos e profesora de inglés da nosa escola, Teresa Moralejo, coñeceu de primeira man os aspectos fundamentais das chamadas soft skills, como o traballo en equipo, a xestión de conflitos ou falar en público. A seguir coméntanos as súas impresións.

Tipo de mobilidade: Evento formativo
Institución de acollida: Ifom
Lugar de celebración: Boloña (Italia)
Duración: 7 días

Podes describir brevemente en que consistiu a túa mobilidade?
Curso de formación sobre soft skills en educación

Cales foron os contidos máis relevantes e que che resultaron máis útiles?
Tratáronse temas como traballo en equipo, xestión de conflictos ou como falar en público

Cales son os aspectos máis positivos da experiencia?
O que aprendin sobre soft skills, o contacto con outros profesionais de diferentes paises de Europa e tamén a oportunidade de coñecer outro pais,

Que cres que podería mellorar?
Foi unha experiencia moi positiva

Recomendarías esta experiencia a outros profesores?
Por suposto

En xeral, que balance fas desta mobilidade?
Moi satisfactorio.

Que lles dirías a outros profesores que están pensando solicitar unha mobilidade?
Avanti tutti!

Anuncio publicitario